Kooli kantselei on avatud tööpäevadel kell 9.30-17.30

Puudumistest teatamine toimub kas e-kooli kaudu või telefonidel:

53 424 587 ja 7821224

Palun liituge e-kooliga!