Uudised

Direktor avaldab kiitust eduka osalemise eest flöödikonkursil "Parim noor instrumentalist 2019" finaalvoorus, kus Heleene Anton sai I vanuserühmas III koha ja EMTA üliõpilaste preemia. Direktor avaldab tänu õpetaja Heili Mägile ja Teele Masingule ning kontsertmeister Grete Jädalile õppuri suurepärase ettevalmistamise eest.
Direktor avaldab kiitust eduka osalemise eest klaverikonkursil "Parim noor instrumentalist 2019" piirkondlikus voorus, kus Liis Kärbla sai I vanuserühmas II koha; Elis Linnasaar sai II vanuserühmas II koha; Laura Potter sai II vanuserühmas III koha; Aurelia Kumm sai IV vanuserühmas III koha; Sven Erik Siirak sai II vanuserühmas diplomi; Liis Merisalu sai II vanuserühmas diplomi; Kristin Vardja sai IV vanuserühmas diplomi; Emma Luht sai IV vanuserühmas diplomi ja tänab osalenud õppurit Kertu Vaherit. Direktor avaldab tänu õpetajatele Nadežda Sergejevale, Žanna Rannale, Annely Kaaslale ja Tiiu Koit´ile õppurite suurepärase ettevalmistamise eest.
Direktor avaldab kiitust eduka osalemise eest madalate vaskpillide konkursil “Parim noor instrumentalist 2019”, kus Robert Luik sai I vanusegrupis diplomi ja Renaldo Alla sai II vanusegrupis diplomi. Direktor tänab õpetaja Jose Antonio Page Ramirezt ja kontsertmeister Grete Jädalit õppurite suurepärase ettevalmistamise eest. Direktor avaldab kiitust eduka osalemise eest klarnetikonkursi "Parim noor instrumentalist 2019" vabariiklikus voorus, kus Annaliis Adamson sai oma vanusegrupis diplomi. Direktor tänab Kert Malõginit ja Sander Punt´i osalemise eest saksofonikonkursi "Parim noor instrumentalist 2019" vabariiklikus voorus ning õpetaja-kontsertmeister Jaan Randveret õppurite suurepärase ettevalmistamise eest.
Tartu H. Elleri nim Muusikakooli akordioniõpetaja Tiina Välja kiidab 10. märtsil Elleri koolis avalikul kontserdil "Kevad südames" esinenud Antti Marjapuud väga musikaalse ja artistliku esinemise eest ning tema õpetajat Heli Raitarit hea töö eest.
Direktor avaldab kiitust eduka osalemise eest EMLS üle-eestilise poiste-solistide võistulaulmise piirkondlikus voorus, kus Siim Siidra ja Oliver Keel said oma vanusegrupis I koha, ning tänab õpetaja Eva-Lotta Vunderit, Maire Nirki ja kontsertmeister Elviira Varikut õppurite suurepärase ettevalmistamise eest.
Direktor avaldab kiitust eduka osalemise eest konkursi "Parim noor instrumentalist 2019" piirkondlikus voorus: Kert Malõgin sai II koha oma vanusegrupis saksofoni erialal; Sander Punt sai III koha oma vanusegrupis saksofoni erialal; Annaliis Adamson sai III koha oma vanusegrupis klarneti erialal; Mirelle Lepp sai diplomi oma vanusegrupis klarneti erialal; Heleene Anton sai oma vanusegrupis diplomi flöödi erialal edasipääsuga vabariiklikku vooru; Elo Sarik sai oma vanusegrupis diplomi flöödi erialal. Direktor tänab õpetaja Jaan Randveret, Heili Mägit ja Teele Masingut ning kontsertmeister Grete Jädalit õppurite suurepärase ettevalmistamise eest.

"1. Kehtestada  Võru Muusikakoolis lapsevanema poolt õppekulude osaliseks katmiseks ühes kuus võetav õppetasu õpperühmades järgnevalt:

 

 Õpperühm

Õppetasu eurodes

 1.1.

 tasemeõpe

 1.1.1.

 süvaõpe

25

 1.1.2.

 süvaõpe koos lisapilliga

32

 1.1.3.

 tavaõpe

21

 1.1.4

 tavaõpe koos lisapilliga

28

 1.1.5.

 vabaõpe

26

 1.1.6

 orkestri- ja ansambliõpe

5

 1.2.

 huviõpe

 1.2.1.

 pillistuudio

20

 1.2.2.

 poistekoor

10

 1.2.3.

 tüdrukute koor

10

 1.3.

 muusikaõpetuse eelkool

 1.3.1.

 pilliga eelkool

25

 1.3.2.

 rühmaeelkool

15

 

2.     Kehtestada  Võru Muusikakooli täiskasvanu õppetasud järgnevalt:

 2.1.

 täiskasvanu õpe

 tund

 15

 kuu

 60

                                                                                                                                                         "

3. Korraldust rakendatakse 1. septembrist 2018.