Uudised

Palun viia ära muusikakooli garderoobi jäetud jalanõud ja riided hiljemalt 4. juunil k.a.

Linnavalitsuse istung 23. aprillil

2020. aasta maikuu õppetasu kehtestamine huvikoolides.
Võru linna huvikoolidele (muusikakool, spordikool ja kunstikool) kehtestati uued õpetasud 2020. aasta maikuuks. Õppetasusid vähendati poole võrra.  

--

12.03-15.05 on Võru Muusikakool suletud.

Seoses vajadusega tõkestada COVID-19 viiruse levikut, on ennetava tegevusena põhjendatud viia õppetöö ajutiselt distantsõppele. Tuginedes „Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus“ § 28 lõikele 3: 

1. Korraldada alates 12.03.2020 õppetöö distantsõppe vormis kuni 15.05.2020. 

 

Muusikakooli välisuks on tööpäevade hommikutel avatud 7.45 - 8.15, et vanemad saaks varem laste pille tuua.

"1. Kehtestada  Võru Muusikakoolis lapsevanema poolt õppekulude osaliseks katmiseks ühes kuus võetav õppetasu õpperühmades järgnevalt:

 

 Õpperühm

Õppetasu eurodes

 1.1.

 tasemeõpe

 1.1.1.

 süvaõpe

25

 1.1.2.

 süvaõpe koos lisapilliga

32

 1.1.3.

 tavaõpe

21

 1.1.4

 tavaõpe koos lisapilliga

28

 1.1.5.

 vabaõpe

26

 1.1.6

 orkestri- ja ansambliõpe

5

 1.2.

 huviõpe

 1.2.1.

 pillistuudio

20

 1.2.2.

 poistekoor

10

 1.2.3.

 tüdrukute koor

10

 1.3.

 muusikaõpetuse eelkool

 1.3.1.

 pilliga eelkool

25

 1.3.2.

 rühmaeelkool

15

 

2.     Kehtestada  Võru Muusikakooli täiskasvanu õppetasud järgnevalt:

 2.1.

 täiskasvanu õpe

 tund

 15

 kuu

 60

                                                                                                                                                         "

3. Korraldust rakendatakse 1. septembrist 2018.