Kehtestada Võru Muusikakoolis lapsevanema poolt õppekulude osaliseks katmiseks ühes

kuus võetav õppetasu õpperühmades järgnevalt:

 Õpperühm                                                         Õppetasu eurodes

 1.1. Tasemeõpe

 1.1.1. süva solistiõpe                                                 26

 1.1.2. süva solistiõpe koos lisapilliga                            33

 1.1.3. süva koosmänguõpe                                         25

 1.1.4. süva koosmänguõpe koos lisapilliga                    32

 1.1.5. tavaõpe                                                           23

 1.1.6 tavaõpe koos lisapilliga                                       30

 1.1.7. tava koosmänguõpe                                          24

 1.1.8. tava koosmänguõpe koos lisapilliga                     31

 1.1.9. vabaõpe                                                           27

 1.1.10. vabaõpe koos lisapilliga                                    34

 1.2. Eelõpe

 1.2.1. pilliga eelkool                                                    25

 1.2.2. rühma eelkool                                                   20

 1.3. Huviõpe

 1.3.1. pillistuudio                                                       20

 1.3.2. poistekoor                                                       10

 1.3.3. tüdrukutekoor                                                  10

 1.3.4. orkestri- ja ansambliõpe                                     5

 

 1.3.5. täiskasvanuõpe   akadeemiline tund 18/ kuu 72

 

Korraldust rakendatakse 1. septembrist 2020.