Direktor avaldab kiitust eduka osalemise eest vabariikliku konkursi "Parim noor instrumentalist 2020" piirkondlikus voorus kitarri erialal, kus Laura Pärnasalu saavutas oma vanuserühmas II koha; Richard Oppar, Renee Veisveer ja Albert Venkov saavutasid oma vanuserühmas III koha; Oliver Keel, Karola Rõõm, Berta Elyse Palk ja Miina Mariete Pihu said oma vanuserühmas diplomi. Direktor tänab õpetaja Madis Meisterit, Mart Margust, Janek Paeglist ja Peep Petersoni õppurite suurepärase ettevalmistamise eest.