Ülevaade meie koolis õpetatavatest pillidest:

AKORDION

KEELPILLID

KLAVER

PUHKPILLID

PÄRIMUSMUUSIKA

LÖÖKPILLID

SOOLOLAUL

 

AKORDION 

Akordionit on hea õppida selleks, et:

• mängida üksi nagu suur orkester
• rikastada muusikaga seltskondlikke piduõhtuid
• mängida tantsusaateks
• koos sõpradega musitseerida
• orelile loodud muusika kõlab hästi ka akordionil
• osaleda Võru Akordionimuusikapäevadel

Muusikakoolis tegutsevad erinevad akordioniansamblid ja –orkester. Saab õppida ka valikbassidega pilli, s.t. et vasaku käe nuppudel saab mängida keerulisi meloodiaid.

Akordioneid on erineva suurusega, lapse kasvades vahetatakse pill suurema vastu.

NB! Õppimise eelduseks on kodus akordioni olemasolu! Pilli ei pea aga kaasa tassima, sest koolis saab mängida muusikakooli pillidel.

 

KEELPILLID 

VIIUL, TŠELLO, KITARR, KROMAATILINE KANNEL

Viiulit ja tšellot on hea õppida selleks, et:
• pilli ilus kõla võlub kuulajaid
• pilli saab alati igale poole kaasa võtta ja mängida, kus aga süda lustib
• koos sõpradega mängida
• osaleda ansamblis ja orkestris
• orkestri koosseisus osaleda festivalidel, kontsertreisidel ja muudel pidustustel

Viiuleid on erineva suurusega (1/16; 1/8; 1/4; 1/2; 3/4). Pillimänguõpinguid alustatakse väikese viiuliga (vastavalt vajadusele) ja järk-järgult õpilase kasvades vahetatakse pill suurema vastu, kuni täissuurusega viiulimängimise aeg käes. Esialgu pole oma pilli olemasolu vajalik, kasutatakse muusikakooli pille.

Võru Muusikakoolis tegutsevad erinevas vanuses õpilaste keelpilliansamblid.

Kitarri ja kannelt on hea õppida selleks, et:
• pilli saab alati igale poole kaasa võtta ja mängida, kus hing himustab
• koos sõpradega mängida
• saateks teistele soolopillidele või lauluhäälele
• osaleda ansamblis
• mängida lihtsalt iseenda jaoks

Õpingute alustamiseks kasutatakse muusikakooli kandleid, kitarr tuleb ise soetada!

 

KLAVER 

Klaverit on hea õppida selleks, et:

• ta on suur ja tore pill
• saada heaks muusikaõpetajaks
• arendada koordinatsiooni
• klaveriansamblis mängida
• kujundada harmoonilist saadet soolopillile või lauluhäälele
• olla kontsertmeistriks keel- ja puhkpillidele
• oma tujusid ja mõtteid väljendada läbi muusika

NB! Õppimise eelduseks on kodus klaveri olemasolu!

 

PUHKPILLID 

Puhkpillid liigitatakse kahte suurde rühma:

PUUPILLID            
Flööt
Plokkflööt
Klarnet
Oboe
Fagott
Saksofon
 
VASKPILLID
Trompet
Tromboon
Metsasarv
Erinevad sarved
Tuuba

Puhkpille on hea õppida selleks, et: 
• pilli saab alati igale poole kaasa võtta ja mängida, kus aga süda lustib ja hing ihaldab
• koos sõpradega mängida
• osaleda ansamblis ja orkestris
• orkestri koosseisus osaleda festivalidel, kontsertreisidel ja muudel pidustustel
• aitab arendada hingamistehnikat
• puhkpillimängija on nõutud muusik pidulikel hetkedel

Muusikakoolis tegutsevad erinevad puhkpilliansamblid: 
• erinevas vanuses õpilaste flöödiansamblid
• vaskpillide erinevad koosseisud 
• vanema astme õpilased mängivad kaasa Võru Puhkpilliorkestris

Õpingute alustamiseks kasutatakse muusikakooli pille!

 

PÄRIMUSMUUSIKA 

VÄIKEKANDLED (7- ja 10-keelne), LÕÕTS, RAHVAPÄRASED KANDLED

Pärimuspille on hea õppida selleks, et:
• hoida elus kohalikule pärimusmuusikale omased märgid ja tähendused n.ö. oma muusikaline emakeel
• tundma õppida meie oma rahva pärimusmuusikat
• aidata kaasa traditsioonilise eluviisi säilimisele pärimusmuusika vallas (repertuaar, pärimuslikud laulu- ja pillimängustiilid, pillide hooldus ja valmistamine, rahvakalendri tähtpäevade tähistamine jne) 
• rikastada seltskondlikke piduõhtuid
• mängida tantsusaateks
• mängida koos sõpradega ja enda jaoks
• kokku saada teiste maade pärimusmuusikutega festivalidel, ühismängudel, laagrites jne.

 

LISAKS PILLIÕPETUSELE

  • Solfedžo ehk muusikaline kirjaoskus
  • Muusikalugu
  • Viisikoor (nooremas astmes)
  • Lisapill - tublimad õpilased saavad võimaluse lisaks põhipillile õppida mõnda lisapilli. Valiku võib teha kõikide muusikakoolis õpetatavate pillide hulgast.

Muusikakoolis on ka HUVIÕPPE osakond, kus tegutsevad:
• Poistekoor ja tüdrukute viisikoor 
• Pillistuudio (kitarr, flööt, akordion, väikekannel, löökpillid jne)

NB! Vastuvõtt huviõppesse toimub avalduse alusel.